google0f37b3568360645e.html

ถั่งเช่าในไทย และ ไม่ใช่ในไทย ต่างกันอย่างไร


1. ค่าสารสำคัญ Cordycepin :

ถั่งเช่าที่ทำการเพาะปลูกในแต่ละแหล่งปลูกจะมีค่าสารออกฤทธิ์ หรือค่าสารสำคัญในระดับที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากผู้บริโภคได้ทราบว่า ถั่งเช่าที่ตนเองทานนั้นมีค่าสารเท่าไร ก็จะเป็นประโยชน์ในการทานได้เหมาะสมทั้งปริมาณการทานต่อวัน และราคาที่ซื้อหามาอีกด้วย ซึ่งจากข้อมูลทดสอบโดย Harb & Thai Traditional Madicine Division ได้ทดสอบดอกถั่งเช่าในไทยจากคอร์ดี้ฟาร์มมาซี เปรียบเทียบกับดอกถั่งเช่าที่ไม่ใช่ไทย (ในที่นี้ มาจากประเทศจีน) พบว่ามีค่าสารสำคัญ Cordycepin ของคอร์ดี้ฟาร์มมาซีสูงกว่า 18 เท่า เลยทีเดียว 

2. สารอาหารเพาะปลูก :

ทีนี้ผู้อ่านอาจมีคำถามว่า แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ค่าสารสำคัญมีความแตกต่างกัน ทั้งๆ ที่เป็นถั่งเช่าเหมือนกัน ... เหตุผลหลักๆ จะมาจากสารอาหารที่ถั่งเช่าดูดซึมเพื่อการเจริญเติบโตนั่นเองที่มีความแตกต่างกัน เปรียบเทียบกับผลไม้ ปลูกในที่ดินดี สารอาหารสมบูรณ์ย่อมให้ดอกผลที่งอกงาม รสชาติดี มีสารอาหารสูง  ถั่งเช่าเอง ก็มีลักษณะเดียวกันครับ  ... 

คอร์ดี้ฟาร์มมาซี ใช้วัตถุดิบ เช่น ยีสต์ และเปปโตน นำเข้าจาก สหรัฐอเมริกา  / ใช้หนอนม่อนไหมจาก โครงการในพระราชดำริ / ใช้มันฝรั่ง , ข้าวสังข์หยดพัทลุง มาตรฐาน GAP จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ส่วนถั่งเช่าที่ไม่ใช่ในไทยโดยส่วนใหญ่ เราคงต้องถามหาข้อมูลจากผู้เพาะปลูก ซึ่งโดยปกติ จะไม่นิยมเปิดเผยกันครับ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า คุณภาพของสารอาหารเพาะปลูก มีผลทำให้ค่าสารสำคัญแตกต่างกันนั่นเองครับ

 

3. ลักษณะการเพาะปลูก :

อย่างที่ทุกท่านพอทราบกันแล้วว่า ถั่งเช่าที่เติบโตตามธรรมชาตินั้น มีราคาแพงมากถึงกิโลกรัมละหลักล้าน เนื่องจากหายาก จึงเป็นที่มาที่มนุษย์มีความต้องการที่จะเพาะปลูกได้เอง เพื่อที่จะทำให้ถั่งเช่าสามารถมีราคาลดลง และเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น ซึ่งข้อดีอีกอย่างของการเพาะปลูกแบบฟาร์มปิดก็คือ ความสามารถในการควบคุมปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูก สามารถทำได้ดีกว่า ตามธรรมชาติ  ดังนั้นการเพะาปลูกในฟาร์มปิดทำให้ค่าสารต่างๆ มีการผันแปรของค่าสารต่ำ และสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับสูงได้ดีกว่า ปล่อยตามธรรมชาตินั่นเอง 

คอร์ดี้ฟาร์มมาซี เพาะปลูกในห้องปลอดเชื้อแบบปิด ควบคุมอุณหภูมิ  ความชื้น ความสะอาด มีการฆ่าเชื้อสำหรับการเพาะปลูกด้วย Autoclave และขยายเชื้อในตู้ปลอดเชื้อแบบ ลามินาโฟล์ว ทำให้มีค่าสารสำคัญในระดับสูง ความผันแปรต่ำ  ทั้งนี้ ถั่งเช่าที่ไม่ใช่ไทย โดยเฉพาะประเทศเมืองหนาว สามารถปลูกภายนอกอาคารได้ มีความเสี่ยงในการเจือปนด้วยสารชนิดอื่นๆ และมีค่าสารสำคัญไม่คงที่ได้ครับ

 

4. การแปรรูปเพื่อการเก็บรักษา :

ถั่งเช่าในไทยส่วนใหญ่จะแปรรูปเพื่อคงสถานะของความใหม่ เอาไว้ให้ได้ยาวนานให้ได้มากที่สุด โดยปกติตามมาตรฐานจะเก็บไว้ได้ 2 ปี โดยจะต้องเก็บในที่แห้ง พ้นแสง และต้องมีวัตถุดูดความชื้น เพื่อรักษาให้ถั่งเช่ามีความชื้นต่ำกว่า 5%  สำหรับ ถั่งเช่าที่ไม่ใช่ในไทย บางรายขายแบบสด ซึ่งมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่า 90% ไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน อีกทั้ง เมื่อเทียบปริมาณของน้ำหนักแล้ว จะพบว่า ถั่งเช่าแบบสด ซึ่งมีน้ำเป็นส่วนประกอบเป็นจำนวนมาก จะมีราคาสูงกว่า เนื่องจาก น้ำหนักในการขนส่งสูงกว่านั่นเอง

 

 

5. มาตรฐานรองรับผลิตภัณฑ์ :

อีกหนึ่งสิ่งที่ในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญก็คือมาตรฐานรองรับ ซึ่งในประเทศไทยเอง มีหน่วยงานต่างๆ ที่คอยกำกับเพื่อให้แต่ละแหล่งผลิตมีมาตรฐานในการเพาะปลูกที่ดี และสามารถไว้วางใจ เชื่อถือได้ และไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ  

คอร์ดี้ฟาร์มมาซี ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GAP จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมั่นใจได้ในความสด สะอาด ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับ ถั่งเช่าที่ไม่ใช่ไทย มักไม่พบมาตรฐานรับรอง หรือ ในบางราย ก็ใช้มาตรฐานปลอม ซึ่งถือเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงต่อผู้บริโภคครับ

 

 

ดังนั้น สิ่งสำคัญในการเลือกซื้อถั่งเช่า นอกจาก ราคา การบริการ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญก็คือ การได้รู้ว่าถั่งเช่านั้นปลูกที่ไหน ปลูกอย่างไร  มีมาตรฐานอะไรรับรอง ทั้งหมดเหล่านี้ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า จะได้รับคุณค่าถั่งเช่าได้อย่างแท้จริงและปลอดภัยครับ

Visitors: 52,337