google0f37b3568360645e.html

แคปซูลดอกถั่งเช่า 50 แคปซูล , ดอกถั่งเช่าผสมโสมสกัดเกาหลี 50 แคปซูล , ดอกถั่งเช่าผสมเส้นใยถั่งเช่า 100 แคปซูล

รหัสสินค้า : 8857200405119-8858914400902-8857200405133

ราคา

2,190.00 ฿


3,401.00 ฿

 (-36%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,190.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

คอร์ดี้ เอฟเอ็มซี (Cordy FMC) : แคปซูลดอกถั่งเช่า 100% ขนาด 500 mg บรรจุ 50 แคปซูล (ขวดดำ ฝาทอง)


คุณค่าสารสำคัญคอร์ไดซิปินเต็มเปี่ยมจากส่วนของดอกถั่งเช่าล้วน 100% ที่พร้อมดูแลคุณอย่างเข้มข้น สังเกตจากสีของดอกถั่งเช่าในแคปซูลที่มีสีส้มและกลิ่นหอมเฉพาะตัวตามธรรมชาติของดอกถั่งเช่า 

 

เหมาะสำหรับ บุคคลที่ต้องการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ 


ขนาดรับประทานที่แนะนำต่อวัน

- กรณีไม่เคยทานถั่งเช่ามาก่อน ในสัปดาห์แรก ให้ทาน 1 แคปซูลก่อนอาหารเย็น

- กรณีเคยทานมาก่อนแล้ว สามารถทานได้วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 แคปซูลก่อนอาหารเช้า เย็นหรือก่อนนอน 

- กรณีรู้สึกอ่อนเพลียมาก นอนน้อย หรือสำหรับนักกีฬา สามารถทานได้วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า เย็นหรือก่อนนอน

- หลังจากทานถั่งเช่าแล้ว ควรดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อการดูดซึมที่ดียิ่งขึ้น

 


คอร์ดี้ เอฟเอ็มซี (Cordy FMC) : แคปซูลดอกถั่งเช่า 90% ผสมโสมสกัดเกาหลี 10% ขนาด 500 mg บรรจุ 50 แคปซูล (ขวดน้ำเงิน ฝาเงิน)


คุณค่าสารสำคัญคอร์ไดซิปินเต็มเปี่ยมจากส่วนของดอกถั่งเช่าล้วน 90% ที่พร้อมดูแลคุณอย่างเข้มข้น ประสานพร้อมกับสารสำคัญจินซิโนไซด์ จากโสมสกัดเกาหลี 10%

 

เหมาะสำหรับ บุคคลที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน 

 

ขนาดรับประทานที่แนะนำต่อวัน

- กรณีไม่เคยทานถั่งเช่ามาก่อน ในสัปดาห์แรก ให้ทาน 1 แคปซูลก่อนอาหารเย็น

- กรณีเคยทานมาก่อนแล้ว สามารถทานได้วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 แคปซูลก่อนอาหารเช้า เย็นหรือก่อนนอน 

- กรณีรู้สึกอ่อนเพลียมาก นอนน้อย หรือสำหรับนักกีฬา สามารถทานได้วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า เย็นหรือก่อนนอน

- หลังจากทานถั่งเช่าแล้ว ควรดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อการดูดซึมที่ดียิ่งขึ้น


คอร์ดี้ เอฟเอ็มซี (Cordy FMC) : แคปซูลดอกถั่งเช่า 20% ผสมผงเส้นใย 80% ขนาด 500 mg บรรจุ 100 แคปซูล (ขวดขาว ฝาเงิน)

 

เหมาะสำหรับ บุคคลที่ต้องการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน

 

ขนาดรับประทานที่แนะนำต่อวัน

- กรณีไม่เคยทานถั่งเช่ามาก่อน ในสัปดาห์แรก ให้ทาน 1 แคปซูลก่อนอาหารเย็น

- กรณีเคยทานมาก่อนแล้ว สามารถทานได้วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2-3 แคปซูลก่อนอาหารเช้า เย็นหรือก่อนนอน 

- กรณีรู้สึกอ่อนเพลียมาก นอนน้อย หรือสำหรับนักกีฬา สามารถทานได้วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 4 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า เย็นหรือก่อนนอน

- หลังจากทานถั่งเช่าแล้ว ควรดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อการดูดซึมที่ดียิ่งขึ้น

 

ผลิตภัณฑ์มีซองวัตถุกันชื้น

Visitors: 53,607