google0f37b3568360645e.html

คอร์ดี้ เอฟเอ็มซี (Cordy FMC) : แคปซูลดอกถั่งเช่า 20% ผสมผงเส้นใย 80% ขนาด 500 mg บรรจุ 100 แคปซูล 3 กระปุก

รหัสสินค้า : 8857200405133-3

ราคา

1,550.00 ฿


2,028.00 ฿

 (-24%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,550.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

คอร์ดี้ เอฟเอ็มซี (Cordy FMC) : แคปซูลดอกถั่งเช่า 20% ผสมผงเส้นใย 80% ขนาด 500 mg บรรจุ 100 แคปซูล ชุด 3 กระปุก

 

เหมาะสำหรับ บุคคลที่ต้องการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน

 

ขนาดรับประทานที่แนะนำต่อวัน

- กรณีไม่เคยทานถั่งเช่ามาก่อน ในสัปดาห์แรก ให้ทาน 1 แคปซูลก่อนอาหารเย็น

- กรณีเคยทานมาก่อนแล้ว สามารถทานได้วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2-3 แคปซูลก่อนอาหารเช้า เย็นหรือก่อนนอน 

- กรณีรู้สึกอ่อนเพลียมาก นอนน้อย หรือสำหรับนักกีฬา สามารถทานได้วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 4 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า เย็นหรือก่อนนอน

- หลังจากทานถั่งเช่าแล้ว ควรดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อการดูดซึมที่ดียิ่งขึ้น

 

ผลิตภัณฑ์มีซองวัตถุกันชื้น

Visitors: 52,337